Cornelius de Winter

Cyber Terror

Vrb12 (Custom)Cyber Terror (terrorism) is opvolger van de CyberOorlog.

De nieuwste ontwikkelingen hebben de digitale oorlogsvoering naar een hoger niveau gebracht. Steeds meer overheden misbruiken ongecontroleerd hun bevoegdheden. Maintenance handhaaft zich samen met John tegen de overmacht aan terreur aanvallen op hun eigen servers. Geheime diensten gaan in hun onwetendheid eigen doelen en belangen na streven die handhaving van het oorlogsevenwicht zullen doen kantelen. Wereldwijd breekt er op het Internet anarchisme uit en worden massaal overheid en bancaire diensten aangevallen. Instabiele landen dreigen ten onder te gaan aan het anarchisme wat langzaam aan in het straatbeeld terug te vinden is. Revoluties breken uit om het belang in aarderijkdommen in zijn of haar bezit te verkrijgen, landen brengen hun legers in hoogste staat van paraatheid. China breekt met Noord Korea, de VS staat aan de rand van een bankroet. De Europese Monetaire Unie spat als een zeepbel uit elkaar. Algemene chaos op de beurzen, heel langzaam komt het Internet tot stilstand … en dan